*વીસામો ભલે ના મળે આસોપાલવ નીચે*
સાહેબ
પણ સ્વાગત તો બધા નુ આસોપાલવ જ કરતો હોય છે તોરણ બનીને

Gujarati Quotes by Bhargav Amin : 281
Nistha 7 year ago

આસોપાલવનો વીસામો પણ મળે છે

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now