પ્રેમ
હું તને અનહદ પ્રેમ કરું છું,
માટે જ હું તારામાં જીવું છું,
તારામાં જ મારો દિવસ શરૂ કરું છું,
ને તારામાં જ મારો દિવસ પૂરો કરું છું,
નીંદર પણ તારામાં જ લઉં છું,
ને સપના પણ તારા જ જોવ છું,
કામ કરીને જ્યારે થાકી જાવ છું,
ત્યારે તારામાં જ આરામ કરું છું,
હું તને અનહદ પ્રેમ કરું છું,
માટે જ તારી ચિંતા કરું છું,
ને તારી કાળજી રાખું છું,
માટે જ હું તને જોવ છું,
ને દરેક પળ તને યાદ કરું છું,
હું તને અનહદ પ્રેમ કરું છું,
માટે જ હું તારામાં જીવું છું,
અને માટે જ મારે તારામાં મરવું છે.
-"શૈલ" શૈશવ

Gujarati Shayri by Shaishav Bhagatwala : 598
Guddu 7 year ago

tara maj khovayeli rahu chu ane jayre bhan ma aau tyare taramj sodhu 6u

Guddu 7 year ago

tane bolu pan chu ane tari chinta pan karu chu

Guddu 7 year ago

sry aage likha mene

Guddu 7 year ago

tara juth ne pan sachu manu chu ane tari galtiyo ne pan maf karu chu

Guddu 7 year ago

Mast che ek dam mindboling

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now