તું અને હું પછી જોઇએ શું ?

તારું અેવુ કશું ન હોય જેમા હું ન હોવ.
મારું અેવુ કશું ન હોય જેમાં તુ ન હોય
તારું કે મારું અેવુ બચ્યુ છે ક્યાં જે હોય.
જે પણ છે હવે તો તે 'આપણું' જ હોય.

- આકાશ .

Gujarati Shayri by yashvant shah : 1148
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now