લાંબો ડગલો મુંછો વાંકડી
શિરે પાઘડી રાતી
બોલ બોલતો તોળી તોળી
છેલ છબીલો ગુજરાતી
તન છોટુ પણ મન મોટું
છે ખમીરવંતી જાતી
ભલે લાગતો ભલો ભોળો
હું છેલ છબીલો ગુજરાતી
સૌવ મિત્રો ને ગુજરાત
સ્થાપના દિવસ ની
હાર્દિક શુભકામના..... જય જય ગરવી ગુજરાત

Gujarati Blog by Nistha : 890
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now