*ઘણી વાર જીવનમાં આપણે વગર વાંકે સહન કરવું પડે છે....*
*એટલા માટે નહિ કે આપણે ખરાબ છીએ*
*પણ એટલા માટે કે આપણે*
*જરૂરિયાત કરતા વધારે સારા છીએ*

Gujarati Quotes by Disu : 874
Guddu 7 year ago

ek dam sachu che

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now