સોચતા હું આજ ફિર કિસીસે બેઇન્તેહા પ્યાર કરું,
ડરતા હું બસ મેરે પ્યારકો વો ખેલ ન સમજ બેઠે,

~ સુલતાન સિંહ 'જીવન'

Gujarati Shayri by Sultan Singh : 539
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now