એકલતાના વ્યોમે કોઈ ઝૂરતું હશે ક્યાંક ક્યાંક,
ક્ષણેક્ષણ રંગ બદલતું ભાગ્ય ફરતું હશે ક્યાંક ક્યાંક,

તમને ખબર નથી જરા પણ તમારી વેધક અસરો વિશે,
નામ લઇ તમારું ખૂણામાં કોઈ રડતું હશે ક્યાંક ક્યાંક !!

-સ્વરચિત.

Gujarati Shayri by Manan Buddhdev : 1142
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now