આવું જ કરવું હતું તો પછી
આમ આસમાની ફરિશ્તો બનીને શા માટે આવ્યો હતો ?
તારા અચાનક આસમાનગમનથી સર્વત્ર અંધાર છવાઇ ગયો..!
તું આસમાનમાં ક્યાં છૂપાઇ ગયો ?!
#આસમાની

Gujarati Sorry by Arjunsinh Raoulji. : 111497155
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now