તમને તમારી વ્યક્તિ નારાજ થાય તો ફરક પડે છે? હા પડે છે તો મનાવી લેજો.
આમ તો ઘણા બધા લોકો આપણા થી નારાજ થતા જ હોય છે પણ જો આપણી નજીક ની વ્યક્તિ નારાજ થવાથી આપણો મૂડ ઑફ થાય મજા ન આવે તો તમારી વ્યક્તિ ને મનાવી લેજો કારણકે ઘણા ના નસીબ મા નારાજ થવા વાળા પણ હોતા નથી

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 945
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now