એક સર્જક અને એનું સર્જન એક બીજાના પ્રેમ માં હોય છે,પણ સાચા પ્રેમ ની જેમ, એક બીજા ને મળતા વર્ષો નીકળી જાય છે.

Gujarati Quotes by Pinakin joshi : 23
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now