પ્રશંસા મારી જે કરતાં હતાં
ભલે કરે એજ ટીકાઓ હવે
મુલ્ય મારું નથી બદલાયું,
માણસે માણસે છે જુદું
મુલ્યાંકન મારું

Gujarati Shayri by Jivanbhai : 1469
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now