*જે લોકોએ આપણને સંઘર્ષ કરતા જોયા હોય.*

*એમને આપણી સફળતાની સાચી કિંમત હોય,સાહેબ....*

*બાકીના લોકો આપણે નસીબદાર છીએ એવું જ સમજે છે.*

Gujarati Whatsapp-Status by Kapil : 113
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now