હું તો સંબંધોની શરુઆત છું,
ને દોસ્તીનો દસ્તાવેજ છું,
ભરોસાના રણમાં વરસતો,
વણમાંગ્યો વરસાદ છું.!*
ગુમાવ્યા' નો હિસાબ કોણ રાખે...યારોં...
અહિં તો..કોણ..કોણ મળ્યા
એનો આનંદ રાખું છુ.....
#K ..

Gujarati Shayri by Chaudhary Khemabhai : 111496922
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now