આમ શાંત લાગતા સમુંદરે કેટલાય તોફાન જોયા હશે,
મંજિલે પહોંચેલા મુસાફરે કેટલાય હમસફર ખોયા હશે.

Gujarati Whatsapp-Status by Dr Vaibhav G Patel : 725
Dr Vaibhav G Patel 7 year ago

ખુબ જ સરસ....

Guddu 7 year ago

aa sachi lagti laganiyo ne ketlay tutti joyi hase

Guddu 7 year ago

aam sundar lagta vruksh ne jungle e kapata joya hase

Guddu 7 year ago

zindagi thi khush lagta manso ne pan ketlay rota joya

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now