*સેલ્ફી નહીં પણ કયારેક કોક નુ દુ:ખ ખેંચી શકો તો કોશિશ કરજો...*

*દોસ્ત*

*દુનિયા તો શું ખૂદ ભગવાન એ ફોટો લાઈક કરશે...*

Gujarati Quotes by Mehul Chauhan : 666
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now