કેમ કરી ભૂલાય એ જન્મ આપનારીને?
જોઈ શકી આ દુનિયા જેનાં થકી.
તક પણ ન મળી એ દર્દનો આભાર માનવાની,
વેઠ્યું જે એણે મારાં જન્મ સમયે!
આપ્યું જીવન મને આ દુનિયામાં,
મૂકી જોખમમાં પોતાનાં જીવને.
ના જોઈ શકી સફળતા પોતાનાં બાળકોની,
સેવ્યાં હતાં જેને માટે એણે સપનાં...
હતાં કોડ કેટલાં દિકરા વહુ પૌત્ર/પૌત્રી સાથે રહેવાનાં,
અફસોસ! જીવી નહીં દિકરાના લગ્ન સુધી!!!
ક્યારે મળીશ ફરી તને, કોણ આપશે આ જવાબ?
યાદ આવે છે તુ મા ડગલે ને પગલે🙏


#Pain

Gujarati Tribute by Tr. Mrs. Snehal Jani : 111935982
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now