સપનાની દુનિયા ગમે તેટલી સુંદર કેમ ન હોય..
દોસ્ત! આંખ ઉઘડતા હકીકત સામે જ હોય.

-Falguni Dost

Gujarati Whatsapp-Status by Falguni Dost : 111865752

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now