మరణం రూపంకే తప్ప
మమతకి కాదు. మరుగైన రూపంకై రోదించడం వివేకం కాదు.

- బివిడి ప్రసాదరావు

Telugu Quotes by BVD Prasadarao : 111656981

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now