క్షమించు
అనడగడం కన్నా క్షమించుబడుటకు గురికాకపోవడం మిన్న.

- బివిడి ప్రసాదరావు

Telugu Quotes by BVD Prasadarao : 111656395

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now