సంతోషం లేదా దుఃఖం ఎదురైనప్పుడు నిగ్రహం చూపడమే ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం.

- బివిడి ప్రసాదరావు

Telugu Quotes by BVD Prasadarao : 111655846

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now