તારી આખોમા ડુબવા દે એક વાર જોજે કઇક તો ખેચીને લાવીશ આખોથી દિલમા ઉતરાતુ હશે તો દિલમા તારા આખ મિચીને આવીશ

Gujarati Shayri by Nruti Shah : 106
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now