સેલ્ફી નહીં પણ કયારેક કોક નુ દુ:ખ ખેંચી શકો તો ..કોશિશ કરજો...
દોસ્ત, દુનિયા તો શું ખૂદ ભગવાન એ ફોટો લાઈક કરશે..

Gujarati Quotes by MHP : 984
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now