શું લખુ શું ન લખુ કશું સમજાતુ નથી .
દિલમા ઘણું છે પણ શબ્દોમાં સમાતુ નથી

મારે જે કહેવું છે. તે તારે પણ કહેવુ છે જાણું છું
તો પછી તારા શબ્દોનો ઇન્તઝાર કેમ કરું છું ?

Gujarati Shayri by yashvant shah : 819
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now