મરતા નથી હોતા બધા લોકો મોતથી..
કોઈને જિંદગીનો માર લાગે છે..

અમથા નથી વળતા વૃદ્ધો કમરથી..
સંઘરેલા આંસુનો એને ભાર લાગે છે..!

English Quotes by Milan : 810
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now