પરિવર્તનનું પૂમડું તો સાથે જ રાખવું પડશે..કેમકે, પહેલા ખાલી પરિસ્થિતિ બદલાતી હવે તો ટેક્નોલોજી પણ બદલાય છે!

#sabdnisafar

Gujarati Quotes by Poojan Khakhar : 76
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now