મારે કઈ રીતે કહેવી दिल ની વાત, સંબંધો પણ બંધન જેવાં હોય છે, ઘૂઘવતો સાગર જેવો પ્રેમ છે હ્રદય માં ,મજબૂરી એવી કે તેને ખોખલા રિવાજો ની આડશ નડે છે

Gujarati Microfiction by Khushi Bhinde : 680
Vanraj 7 year ago

just advice - હંમેશા open mind રહેવુ because જે સમાજ મા લોકો રહે છે ત્યાં કોઈના દીલ ની વાત સાંભળવા તૈયાર કોઈ નથી હોતા

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now