ખુબજ સરસ વિધાન ના સમજાય
તો બે વાર વાંચજો..

*"હુ જે કાંઈ બોલુ*
*તેની માટે હુ જવાબદાર છુ"*
પણ
*"તમે જે સમજો છો*
*તેના માટે નહિ"*

Good Morning
"Jay Ganesh "

Gujarati Quotes by Mehul Chauhan : 646
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now