નાસ્તિકની ડાયરી
જ્યારે જ્યારે રુપાલની પલ્લીમાં થતા ઘીના બગાડ વિષે દર વર્ષે સાંભળુ છુ. મારી નાસ્તિકતા વધારે વધારે દ્રઢ થતી જાય છે. જે દેશ ભૂખમરામાં 63માં ક્રમાંકે હોય (પાકિસ્તાન કરતા પાછળ), જે રાજ્ય 13માં ક્રમાંકે હોય ત્યાં આટલા ઘીનો બગાડ.
જો ભગવાન હોય તો પણ, હુ એના આધિપત્યને સ્વાકારીશ નહિ કારણ કે એ આ જોઇ રહ્યો છે છતા ચુપ છે.

Gujarati Blog by Chetan Gajjar : 567
jadav hetal dahyalal 7 year ago

સાચી વાત ,ભગવાન ને ધરાવાતા છપ્પન ભોગ ય એક જાત નો અન્ન નો બગાડ જ છે. પણ મુર્ખા ઓ માટે એ એક શ્રદ્ધાં જ છે.

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now