જે લોકોએ આપણને સંઘર્ષ કરતા જોયા હોય એમને આપણી સફળતાની સાચી કિંમત હોય, બાકીના લોકો આપણે નસીબદાર છીએ એવું જ સમજે છે.

અઘરી સત્યતા...

Gujarati Quotes by Mehul Chauhan : 452
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now