ખરું છે સાલુ..

બ્રેડ શેકીને કડક બનાવી ખાઈએ...
અને....;

ટોસ્ટને ચ્હામાં બોળી ઢીલા બનાવી ખાઈએ

આપણને કોઈ પણ વસ્તુને એઝ ઇટ ઈઝ કન્ડીશનમાં વાપરવું કેમ ગમતું નથી ?

Gujarati Questions by Nistha : 439
Dr Vaibhav G Patel 7 year ago

Sachi Vaat 6... I Think Global Warming????

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now