એક સવાલ છે.....કોક દવારા જવાબ મળી શકશે????

Gujarati Questions by nihi honey : 433
nihi honey 7 year ago

Ohh Tnx Parthji

Parth Panchal 7 year ago

i think loading will not visible to you coz of "ad" ....so just wait a min another data will Display .

Parth Panchal 7 year ago

Just Wait For A while untill loading complete

Parth Panchal 7 year ago

Excuse me.....i Have a Solution.....when You See 10 Likes Or 10 Comment Or Anything Else ...It Will Show You Loading Bar After 10 Data...

nihi honey 7 year ago

Ok No Problem. Nd Tnx Tame Mari Vat Samjya.....bija Ni Jem Sirf Like Nathi Karu

Guddu 7 year ago

oh Sry bt mem hu pan new j.6u etle mne pan khabar nathi sry mem

nihi honey 7 year ago

Ebites પર મને લાઇક યા કોમેનટસ યાતો ફોલોઅરસ 10 થી વધારે હોય એ હું જોઇ નથી શકતી. તો મહેરબાની કરીને શીખવાડી શકો કે કઇ રીતે Ebites Operat Karu

Guddu 7 year ago

what can u say I cant understand

nihi honey 7 year ago

How Can I Say...question About Ebites....i Cant Saw Any Like Or Any Follower Comment More Than 10....so Pl Healp Me How Can I Operat

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now