તારી હયાતીનો અહેસાસ જ જીવાડે છે મને,
નહિંતર મારે અને શ્વાસને જરાય બનતું નથી..!!

Gujarati Shayri by Hetalba Chudasama : 370
Jay Bhatia 7 year ago

ક્યાંક અણધાર્ય પ્રસંગ

Jay Bhatia 7 year ago

શ્વાસ ને ઇસ્ત્રી કરી ને મે સાચવિ રાખ્યા છે

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now