2)      હુ હિન્દુ છે એટલે માટે મસ્જિદમાં ના જઉ કે હુ મુસ્લીમ છુ એટલે પ્રસાદી ના ખાઉ એવી કટ્ટરતા ધર્મમાં હોઇ શકે, નાસ્તિકતામાં નહિ.

3)      તર્ક અને મુક્ત વિચારો બંન્ને નાસ્તિકતાના પાયા છે. હુ આઝાદી ઝંખુ છુ તો બીજાને આઝાદી આપવી એ પણ મારી ફરજ છે જેમ કે મારી પત્ની મને ભગવાનના દર્શન કરવા ફોર્સ નથી કરતી ના હુ એને ના જવા ફોર્સ કરુ છુ.  હુ મંદિરમા અને મસ્જીદમાં અને દરગાહમાં પણ જાઉ છુ પણ ફરવા કે જોવા એક પબ્લિક પ્લેસ તરીકે.

Gujarati Blog by Chetan Gajjar : 1410
PUNIT 7 year ago

પબ્લિક પ્લેસ ને બદલે ટુરીસ્ટ પ્લેસ તરીકે જોઇ તે બધા યાત્રી ઓ નું અવલોકન કરવાની પણ મજા છે

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now