જીંદગીને શેરબજારનો એવો ઉછાળો ના બનાવો કે આવીને જતો રહે,
પણ શેરબજારનું એવું રોકાણ બનાવો કે એનાં મૂલ્યમાં વધારો જ થાય..:lafj

Gujarati Whatsapp-Status by pratik : 1256
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now