તું અને હું પછી જોઇએ શું ?

તું અને હું અેટલે બને મારુ વિશ્વ .
તું અને હું અેટલે આપણુ જગત.
તું અને હું અેટલે તું નથી હું નથી .
તું અને હું અેટલે જાણે શુન્યાવકાશ.

' આકાશ '.

Gujarati Shayri by yashvant shah : 1144
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now