ಮಧುರ ಭಾಂದವ್ಯದ ಬಂಧನವಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ

ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ

ಸದಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಪಾಡುವೆನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ

ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ, ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಹಬ್ಬವಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನSaroja Huddar

Bransmedia Solutions

Kannada Poem by Brains Media Solutions Pvt. Ltd. : 111824556

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now