જીવનમાં સંતાકુકડી રમતા આપણે ક્યાંક છુપાઈ ગયા હતા , આભાર માનીએ આ lockdown નો કે આજે પાછો થપ્પો કરી લીધો!

- કેયુર શાહ.

Gujarati Whatsapp-Status by Keyur Shah : 111497106
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now