#આસમાની
આસમાની રંગ નો દુપટ્ટો મારો...
પવનની લહેરખીથી ઊડતો જાય...
વાટ નિહરતી જ્યારે હું તારી...
તારા આવવાના પગરવ સાંભળી ને.. Bindu A
અનેરો આનંદ હૃદયમાં થાય....
સંભાળું, સમજાવું આ હૃદય ને..
પણ આસમાની રંગ નો દુપટ્ટો મારો
જોને હરખ માં કેવો લહેરાય.....

Gujarati Blog by Bindu : 111497025
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now