ગુરુ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે આજીવન મને હંમેશા કંઈક નવું શીખવનાર અને મને હંમેશા સહકાર આપનાર અને જીવનના એવા વળાંકો દરમિયાન પણ મને યોગ્ય માર્ગ બતાવનાર મારા એ ગુરુજનોને હું હૃદય પૂર્વક વંદન કરું છું.કોટી કોટી વંદન .🙏
બિંદુ.....

Gujarati Blog by Bindu : 111497023
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now