#KAVYOTSAV -2#   
*गॅसबाला*            .

गॅस दरवाढीने झाली जनता ञस्त |
कंपनीने युक्ती शोधली मस्त | 
नेमुनी गॅसबाला मदमस्त |
टाक्या पोहोचू लागल्या घरोघर | 
टाकी घेऊन येता टंचपोर|
दरवाढीचा ग्राहकांस पडला विसर| 
टाकी घेऊन येता खांद्यावर |
लालेलाल झाला चेहरा सुंदर |
पाहूनी चेहरा घामाने डबडबलेला।                                       ह्रदयाचा ठोका कसा चुकला।
पाहूनी मनमोहक अदा खास।
यजमान धावला मदतीस|
हात लावताना टाकीस |
नयन भिडले नयनास|
श्वासात मिसळता श्वास |                                                            हसू फुटले यजमानास |
केला इशारा जाता जाता |
देईन माझी सारी मालमत्ता |
घरी आहे मी एकटाच आत्ता |
मारू प्रेमाच्या खुल्लमखुल्ला बाता|
हसून म्हणाली ती बाला|
होईल आनंद फार मजला|
काळजी मज तुझी प्रेमवीरा|
कशी सांभाळशील कवळी शूरवीरा|
======================

    नागेश सू. शेवाळकर,  फ्लॅट क्रमांक 110 वर्धमान वाटिका, 
फेस 01,   क्रांतिवीर नगर लेन 02
संचेती शाळेजवळ थेरगाव पुणे 
411033. (9423139071) 
nageshspande@gmail.com

Marathi Poem by Nagesh S Shewalkar : 111156628

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now