માત્ર બે લીટી પણ હૃદય ને સ્પર્શી જાય એવી પિતા પુત્ર ની વાતચીત

પપ્પા વેકેશન એટલે શુ?


મને શુ ખબર બેટા,
હુ તો વેપારી છુ.!

Gujarati Quotes by Smit : 89
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now