વાટ લેવા મોકલો ને દિવો લઇ આવે એ દિકરી...
અને
*વિક્સ લેવા મોકલો ને વિલ્સ લઈને આવે એ દિકરા *

Gujarati Quotes by nihi honey : 879
JAYENDRA 7 year ago

hahaha, aa khoti vat che. chokra atla kharab pan nathi hoa.maa no ladko etle dikro.bhodpan nu biju roop.

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now