દોસ્તી ની તો કઈ વ્યાખ્યા હોતી હશે..!!

હાથ ફેલાવીએ ને હૈયુ આપીદે એ મિત્ર..!!

Gujarati Whatsapp-Status by Dr Vaibhav G Patel : 651
Guddu 7 year ago

koibi pblm ma sath ape e mitra

Guddu 7 year ago

tara mate to kai pan kari sku evu bole mitra

Dr Vaibhav G Patel 7 year ago

Dur Rahi Ne Pn Hraday Ni Najik Rahe E Mitra

Guddu 7 year ago

life time hasave e mitra

Guddu 7 year ago

potani khushiyo apdi mate kurban kare e mitra

Dr Vaibhav G Patel 7 year ago

Mann Ni Vaat Jani Le E Mitra

Guddu 7 year ago

zindagi bhar sath ape e mitra

Guddu 7 year ago

game tevi situation ma pan sath ape e mitra

Dr Vaibhav G Patel 7 year ago

Thank U.....Also Nice Line By You

Guddu 7 year ago

dil kholine jaan apide e mitra

Guddu 7 year ago

nice one sir

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now