ક્યારેક કેટલી વ્યક્તિ ને ભૂલી જવી હંમેશા માટે આસાન નથી હોતી.જેના વગર તમે રહી નથી શકતા એના વગર જિંદગી આસાન નથી હોતી.

Gujarati Quotes by Mehul Dusane : 1604
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now