*અભિમાન વગર ની વાણી,*
*હેતુ વગર નો પ્રેમ,*
*અપેક્ષા વગર ની કાળજી,*
*અને*
*સ્વાર્થ વગર ની પ્રાર્થના,*
*એજ સાચો સબંધ છે.*

Gujarati Quotes by Disu : 1186
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now