અરીસા પર વાંચેલું એક સુંદર વાક્ય:

કોઈ એ ખોટું લગાડવું કે પર્સનલી લેવું નહિ...
મેં તો જે છે એ જ બતાવ્યું છે...!!!

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 1150
Parth Panchal 7 year ago

નમસ્તે ..... અરીસો કહેશે સાચુ વાલા, ખોટુ ના લગાવતા મારા વાલા

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now