અંધકારમાં
પણ એક આશ છે
કારણ કે
તું મારી પાસ છે

@Harry Solanki

Gujarati Whatsapp-Status by Harry Solanki : 111769054

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now