ખુલ્લા આસમાની નીચે બેઠો હતો હું અને એક વિચાર તારો આવી ગયો અને દિલ ની તો હું શું વાત કરું ત્યાં તો તારો પ્રેમ યાદ આવી ગયો....
#આસમાની
લિ:જય મોદી

Gujarati Quotes by Jay Modi : 111496966
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now