આંખો ઘણી સુંદર છે તમારી
જાણે દિલ ની પ્રવેશ બારી
પાંપણ થી પાંપણ મળે ને
થાય બુરી હાલત અમારી
નજર ફેરવી તમે અમને જોઈ
નથી બુરી કઈ દાનત અમારી

Gujarati Shayri by mayank makasana : 1101
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now