"પ્રેમ" કરતા "વાત્સલ્ય" ની ભાવના શ્રેષ્ઠ છે....
પત્ની ની રસોઈ ની કાયમ ટીકા કરતી એક વ્યક્તી તે દિવસે ડબા માંથી અડધી કાચી રોટલી હસતા મોઢે ખુશી ખુશી ખાતો હતો....
તે નવાઈ ની જ વાત હતી.....
તેને પૂછતા કીધું....

"આજે મારી દીકરીએ રસોઈ બનાવી છે"

Gujarati Whatsapp-Status by nihi honey : 880
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now